APIE MUS_

Vilniaus sporto federacija – asociacija įkurta ………

Mūsų tikslai yra tenkinti savo narių poreikius, susijusius su sporto skatinimu ir populiarinimu, koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesams ir juos ginti visuomeninėse, valstybinėse ir tarptautinėse organizacijose, organizuoti ir skatinti bendradarbiavimą bei savitarpio paramą, tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą sporto ir profesinio tobulinimo srityse ir viešai teikti šių sričių paslaugas visuomenės nariams.

UŽDAVINIAI_

 • kurti ir vystyti Lietuvos sporto politiką;
 • užmegzti naujus ir stiprinti esamus ryšius su kitomis sporto organizacijomis;
 • kelti sporto kultūrą ir lygį;
 • skatinti jaunimo sporto programas;
 • gilinti sportininkų profesines žinias;
 • ginti asociacijos narių teises ir interesus valstybinėse ir kitose struktūrose;
 • reklamuoti sportininkų pasiekimus Lietuvoje ir užsienyje;
 • šviesti ir skatinti visuomenės narius domėtis sportu;
 • palaikyti glaudžius kontaktus su valstybinėmis ir visuomeninėmis organizacijomis, plėtojant vidaus ir užsienio sporto kultūrą;
 • siekti tapti analogiškų tarptautinių organizacijų nariais.

FUNKCIJOS_

 • rengti konferencijas programiniams, dalykiniams ir organizaciniams klausimams aptarti;
 • sudaryti sąlygas sportininkų kvalifikacijos kėlimo gerinimui, mokymuisi ir stažuotėms užsienyje;
 • organizuoti ir vykdyti čempionatus, pirmenybes, taurės ir kitas sporto varžybas;
 • rengti sporto programas, ieškoti rėmėjų joms įgyvendinti;
 • organizuoti rinktinių rengimą ir dalyvauti tarptautinėse varžybose;
 • ruošti pasiūlymus valstybės ir savivaldos institucijoms ir, esant reikalui, dalyvauti sprendžiant problemas, susijusias su sporto infrastruktūros kūrimu;
 • skelbti konkursus, skirti savo premijas, ruošti, siūlyti ir aktyviai dalyvauti aptariant įstatymų bei kitų norminių aktų projektus, turinčius poveikį sporto vystymui;
 • padėti asociacijos nariams gauti jiems reikiamą naudingą informaciją, reklamuoti savo veiklą bei produktus;
 • steigti asociacijos filialus ir atstovybes Lietuvoje ir užsienyje;
 • atstovauti savo nariams atitinkamose tarptautinėse organizacijose;
 • steigti nuolatines bei laikinąsias specialistų (konsultantų, ekspertų) grupes aktualiems klausimams spręsti ir teikti informacines, konsultacines ir kitas paslaugas.

KAIP TAPTI NARIU_

-Informacija ruošiama-

Close Menu